feet için İngilizce-Türkçe çeviriler:

ayak, ayaklar · diğer çevirileri

feet ayak, ayaklar

You know, a funny thing, in Los Angeles almost everybody has cold feet.

Biliyor musun, komik ama Los Angeles'da neredeyse herkesin ayakları soğuk.

What do you mean, her head and feet?

Ne demek istiyorsun, başı ve ayakları mı?

A goose with little pink feet.

Küçük pembe ayakları olan bir kaz.