female için İngilizce-Türkçe çeviriler:

kadın · dişi · bayan · kız · kadınsı · diğer çevirileri

female kadın

I want a horse, food, and water. Enough for a week for me and this female.

Bu kadınla bana bir hafta yetecek kadar yemek ve su, bir de at istiyorum.

Two tickets to female mud wrestling.

Kadın çamur güreşi için iki bilet.

She's like a female Dr. Phil.

O sanki kadın Dr. Phil gibi.

female dişi

Another orphan is searching for a new family, but this female already has a chick of her own.

Bir öksüz daha kendine yeni bir aile arıyor. Ama bu dişinin bir yavrusu var zaten.

Well what if there's a really cute male antelope or a female that shows signs of leadership?

Peki ya orada çok tatlı bir erkek antilop varsa ya da liderlik özellikleri gösteren bir dişi?

A pregnant female, trying to find a place to lay her eggs.

Hamile bir dişi yumurtalarını bırakmak için bir yer bulmaya çalışıyor.

female bayan

And, um And there's a female detective.

Bir de bayan bir dedektif var.

My wife and I looking for a female companion for her lover.

Karım ve ben, karımın sevgilisi için bayan bir arkadaş arıyoruz.

A female president!

Bayan bir başkan!

female kız

And then there was the old case with the female student a couple of years ago.

Bir de bir kız öğrenciyle ilgili eski bir dava vardı. Birkaç yıl önce olan bir olay.

At our school what? There's a female student?

Bizim okulda ne? kız öğrenci mi var?

It's a rumor, but that this school has a female student.

Bu bir dedikodu ama bu okulda bir kız öğrenci olduğu söyleniyor.

female kadınsı

This is the part of the female perspective I disagree with.

Bu kadınların bakış açısı ki ben aynı fikirde değilim.

Tell me. Female feel.

Söyle bana, kadınsı şey.

It's from an adult Caucasian female.

Yetişkin bir beyaz kadınının şaçı.