festival için İngilizce-Türkçe çeviriler:

festival · şenlik · bayram · diğer çevirileri

festival

festival festival

He came down here with friends four years ago for a festival or something.

Arkadaşlarıyla birlikte geldi. Dört yıl önce. Festival gibi bir şey için.

Like a festival, isn't it?

Bir festival gibi, değil mi?

It's a big festival every year.

Her yıl düzenlenen büyük bir festival.

festival şenlik

I haven't met him yet but, there is a village festival tonight Maybe I'll find him there

Henüz onunla tanışmadım ama bu gece bir köy şenliği var. Belki onu orada bulabilirim.

But there's a festival this weekend.

Bu haftasonu bir şenlik var.

Find me an harvest festival.

Bana bir hasat şenliği bul.

festival bayram

Are these harvest festival photographs?

Bunlar Hasat Bayramı fotoğrafları mı?

Right, an Irish religious festival.

Doğru ya, bir İrlanda dini bayramı.

Get your genu-ine Fire Festival masks here!

Hakiki Ateş Bayramı maskelerinizi buradan alın!