fidelity için İngilizce-Türkçe çeviriler:

sadakat · bağlılık · diğer çevirileri

fidelity sadakat

There's a big difference between monogamy and fidelity, Jules.

Tek eşlilikle sadakat arasında büyük bir fark vardır, Jules.

Is fidelity that important to you?

Sadakat senin için çok önemli mi?

It's a fidelity prenup.

Bu bir sadakat antlaşması.

fidelity bağlılık

The crown loyalty and fidelity.

Taç da; sadakat ve bağlılığı.