flooding için İngilizce-Türkçe çeviriler:

sel · su baskını · diğer çevirileri

flooding sel

Good friends, sweet friends, let me not stir you up to such a sudden flood of mutiny.

İyi arkadaşlar, tatlı arkadaşlar, seni heyecanlandırmama izin ver, böyle ani bir isyan seli için.

It doesn't flood that fast, But it is definitely haunted.

Bu kadar hızlı sel basmaz, ama burası kesinlikle lanetli.

But now the market's flooded, what do the labels want?

Ama şimdi piyasayı sel bastı. Şirketler ne mi istiyor?

flooding su baskını

I can't do anything about the flood.

Su baskını hakkında bir şey yapamam.

Including the emergency flood.

Acil su baskını da dâhil.

The flood killed him.

Su baskını onu öldürdü.