flower için İngilizce-Türkçe çeviriler:

çiçekli, çiçek · çiçek vermek · çiçek açmak · gül · bahar · çiçekçi · gelişmek · diğer çevirileri

flower çiçekli, çiçek

See, although the flowers are beautiful and the salad dressing is great, we're not married,

Çiçekler çok güzel ve salata sosu bir harika olsa da, biz evli değiliz.

It has a little flower garden.

Küçük bir çiçek bahçesi var.

And you are pretty like a flower.

Ve sen de bir çiçek gibi hoşsun.

flower çiçek vermek

Please give these flowers. .and this card to Ms. Martin, will you?

Lütfen bu çiçekleri ve bu kartı Bayan Dora Martin'e verin.

Yes, but he gives me flowers.

Evet ama bana çiçek verdi.

Because he gave me flowers?

Bana çiçek verdi diye mi?

flower çiçek açmak

Every day, new flowers open.

Her gün yeni çiçekler açıyor.

Someday, it might even bear flowers.

Bir gün belki çiçek bile açabilir.

Bells are ringing, flowers blooming, angels singing.

Çanlar çalıyor, çiçekler açıyor, melekler şarkı söylüyor.

flower gül

Honey, a rose is just a symbol that represents a flower called a rose.

Hayatım "Gül." sadece adı gül olan bir çiçeği temsil eden bir semboldür.

Lasagna was her favorite food, and roses were her favorite flower.

Lazanya onun en sevdiği yemek ve güller onun en sevdiği çiçekler.

I'm Alison Rose, like the flower.

Ben Alison Rose. Gül anlamındaki "rose".

flower bahar

A spring flower.

Bir bahar çiçeği.

Spring. Animals, trees, flowers

Baharı, Hayvanları, Ağaçları, Çiçekleri

Our spring flower

Bizim bahar çiçeğimiz

flower çiçekçi

Two hours ago, she had an accident on Flower Street.

İki saat önce Çiçekçiler Sokağı'nda bir kaza geçirdi.

Yeah, yeah, the flower guy.

Evet, evet, çiçekçi adam.

A flower shop, a diner, and a health food store. Yeah.

Bir çiçekçi dükkanı, bir lokanta ve bir sağlık gıda deposu. evet.

flower gelişmek

Flowers bloom and wither so quickly

Çiçekler gelişir ve çabucak solar