followed

Ladies and gentlemen, follow me

Bayanlar ve baylar, beni takip edin.

Ladies and gentlemen if you'd like to follow me, please.

Bayanlar ve baylar, beni takip eder misiniz lütfen?

So I got to thinking that maybe he wasn't the only one following them.

Ben de dedim ki belki onları izleyen bir tek o değildi.

I've been following you for so long, I know everything about you.

Seni çok uzun bir süredir takip ettim. Senin hakkında her şeyi biliyorum.

You wait here for a few minutes and then follow me, OK?

Sen burada birkaç dakika bekle sonra beni izle, tamam mı?

You and you, follow me, please.

Sen ve sen, beni takip edin lütfen.

Now shut up and follow me.

Şimdi kapa çeneni ve beni izle.

In five minutes, he's got a horse following him around like a dog.

Beş dakika içinde, onu köpeği gibi takip eden bir atı oluyor.

Why is it so important to follow them?

Onları takip etmek neden bu kadar önemli?

Then just follow him around every hour, every minute.

O zaman onu her saat, her dakika takip et.