forest için İngilizce-Türkçe çeviriler:

orman, ormanlık · ağaç · diğer çevirileri

forest orman, ormanlık

You're such a scared child, I want to tell you a fairy tale A wolf, in the forest.

Çok korkmuş bir çocuk gibisin. Sana bir peri masalı anlatmak istiyorum. Ormanda bir kurt varmış.

A woman can live in the forest same as us.

Bir kadın da aynı bizim gibi ormanda yaşayabilir.

Sometimes mountains and forests look cheerful and attractive.

Bazen dağlar ve ormanlar çok çekici görünürler.

forest ağaç

Hey, did you know that in the forests of Madagascar there's a Devil Tree?

Hey, biliyor musun Madagaskar ormanlarında, Şeytan Ağacı diye bir ağaç vardır.

More forest and water.

Biraz daha ağaç ve su.

The forest air and this Sturdy tree are my teachers now.

Orman havası ve bu sağlam ağaçlar artık benim öğretmenlerim.