fresh squeezed

I'll squeeze you fresh orange juice every morning!

Sana her sabah taze portakal suyu sıkacağım!

Kate, is this is this orange juice freshly squeezed?

Kate, bu taze sıkılmış portakal suyu mu?

And fresh-squeezed Florida orange juice for my two lucky ladies.

Ve Benim şanslı kızlarım için taze sıkılmış Florida portakalı suyu.

Fresh squeezed orange juice, with pulp!

Taze sıkılmış portakal suyu. Parçacıklı.

Here. I made you some lemonade. Fresh-squeezed.

Al, sana biraz limonata yaptım, taze sıkılmış.

Well, you got anything fresh squeezed?

Sıkılmış taze bir şeyin var mı?

That some fresh squeezed lemonade for you girls.

Sizin için taze sıkılmış limonata hazırladım, kızlar.

Nothing like fresh-squeezed orange juice.

Taze sıkılmış portakal suyu gibisi yoktur.

Fresh squeezed, with real sugar and loaded with ice cubes.

Taze sıkılmış, gerçek şekerle ve içi buz dolu.

Fresh-squeezed orange juice, with pulp.

Taze sıkılmış portakal suyu. Posalı.