freshwater için İngilizce-Türkçe çeviriler:

tatlı su · diğer çevirileri

freshwater tatlı su

But I also found didinium, a ciliate, and oomycota, a mold, both of which are found in freshwater.

Ama, ayrıca didinium da buldum, bir ciliate ve oomycota bir küf. İkisi de tatlı suda bulunurlar.

isn't a big woodpecker or some freshwater fish.

büyük ağaçkakan ya da bazı tatlı su balıkları değil.

Bull sharks can live up to three weeks in freshwater.

Boğa köpek balıkları tatlı suda üç hafta kadar yaşayabilir.