frost için İngilizce-Türkçe çeviriler:

kırağı · diğer çevirileri

frost kırağı

Hey, it is snowing No, is just frost

Hey, kar yağıyor. Hayır, bu sadece kırağı.

Oh, look. Frost.

Oh bak, kırağı.

Two souls as different as the moonbeam from lightning or frost from fire.

Ayışığı ve yıldırım kadar farklı olan iki ruh ya da kırağı ve ateş kadar.