gate için İngilizce-Türkçe çeviriler:

kapı, kapılı · gates · geçit · giriş · giriş kapısı · diğer çevirileri

gate kapı, kapılı

There's an outside gate, then a large door an inside gate and then the safe.

Bir dış kapı var, sonra büyük bir kapı, bir kapı ve sonra kasa.

Now, open up the gate!

Şimdi şu kapıyı!

Get that gate open!

Şu kapıyı hemen aç!

gate gates

Mr. and Mrs. Gates, I'm Deputy chief Brenda Leigh Johnson.

Bay ve bayan Gates, ben şef yardımcısı Brenda Leigh Johnson.

Hi, I'm Bill Gates

Selam, ben Bill Gates

Are you Thomas Gates?

Thomas Gates sen misin?

gate geçit

We have the gate, Teal'c, Colonel Carter and Dr Jackson.

Geçit bizde, Teal'c, Yarbay Carter ve Dr Jackson da.

Two words: gate address.

İki kelime: geçit adresi.

Gate control, this is Ranger One.

Geçit kontrol, burası Ranger Bir.

gate giriş

I'm Eddie Barnes, security, main gate.

Ben Eddie Barnes, güvenlik. Ana giriş.

Every gate, window and access tunnel.

Her kapı, pencere ve tünel girişi.

It has one balcony, two windows and one main gate.

Bir balkonu, iki penceresi, ve bir ana girişi var.

gate giriş kapısı

Every gate, window and access tunnel.

Her kapı, pencere ve tünel girişi.

This is the front gate.

Bu ön giriş kapısı.

There's only a gate.

Sadece giriş kapısı var.