generality için İngilizce-Türkçe çeviriler:

genelleme · diğer çevirileri

generality genelleme

That is a gross generalization.

Bu iğrenç bir genelleme.

That's an incredibly cynical generalization, Hank.

Bu çok alaycı bir genelleme oldu, Hank.

You're making a generalization about broads.

Kadınlar hakkında bir genelleme yapıyorsun.