girls

No, no, no, no. She's just a little girl.

Hayır, hayır, o sadece küçük bir kız.

And there's a little girl there's a little girl, see?

Küçük bir kız var. Küçük bir kız var, gördün mü?

He wants a big family, but I think just a boy and a girl would be nice.

O büyük bir aile istiyor ama bence bir oğlan ve bir kız güzel olur.

But you said he should be with a girl more like me, and who's more like me than me?

Ama sen daha ben gibi bir kızla olması gerektiğini söylemiştin, ve kim benden daha ben gibi olabilir?

OK, OK, I got something for you a little something for the birthday girl.

Tamam, tamam. Senin için bir şeyim var. Doğum günü kızı için küçük bir şey.

It's a very pretty name. For a very pretty girl.

Bu çok güzel bir kız için çok güzel bir isim.

Now, what's a nice girl like you doing in a place like this?

Şimdi senin gibi hoş bir kız, böyle bir yerde ne yapıyor?

What's a nice girl like you doing in a place like this?

Senin gibi güzel bir kız böyle bir yerde ne yapıyor?

She's just a girl, and she's like my best friend.

O sadece bir kız, ve benim en iyi arkadaşım gibi.

Listen, honey, I don't want nothing from you, But I've seen girls like you before.

Dinle, tatlım, Senden bir şey istemiyorum, ama senin gibi kızları daha önce de gördüm.