goddess için İngilizce-Türkçe çeviriler:

tanrıça · diğer çevirileri

goddess tanrıça

She's like a goddess or something.

Bir Tanrıça veya onun gibi bir şey.

The goddess of beauty And love too.

Güzellik tanrıçası Tabii bir de aşk.

Once, there was a beautiful goddess named Hi'iaka and a handsome mortal named Lo'hiau.

Bir zamanlar Hi'iaka adlı bir Tanrıça ve Lo'hiau isminde yakışıklı bir ölümlü vardı.