gonna

I'll love you so much that no woman is ever gonna be good enough for you.

Seni o kadar çok seveceğim ki hiç bir kadın senin için yeterli olmayacak.

It's all gonna be here. Maybe not today, maybe not tomorrow, but it's coming.

Hepsi olacak, belki bugün değil, belki yarın da değil ama birgün olacak.

Darling, you know good and well there's only one thing that was gonna make me happy.

Sen de çok iyi biliyorsun ki canım, beni mutlu edecek bir tek şey vardı.

Yeah, and you're gonna help him, all right?

Evet, ama sen ona yardım edeceksin, değil mi?

I'm gonna miss you, too, but this is a little much.

Ben de seni özleyeceğim ama bu biraz fazla gibi.

No, you just give me some time and I'm gonna find it, okay?

Hayır, bana biraz zaman ver, ben bulurum onu tamam mı?

Try and get some sleep, and I promise tomorrow, everything's gonna be a lot better, all right?

Gidip biraz uyumaya çalış, söz veriyorum yarın her şey daha iyi olacak, tamam mı?

Listen. Tomorrow, I'm gonna need some money because I'd like to buy you something.

Dinle, yarın biraz paraya ihtiyacım olacak çünkü sana bir şeyler almak istiyorum.

This is gonna be a good thing, okay?

Bu iyi bir şey olabilir, tamam mı?

Look, it's just gonna take some time, okay?

Bak, bu sadece biraz zaman alacak, tamam mı?