got için İngilizce-Türkçe çeviriler:

göt · diğer çevirileri

got

got göt

You got a problem with the Army, or with me, asshole?

Orduyla yoksa benimle mi bir sorunun var, göt herif?

Look, I got another offer for you, asshole, okay?

Bak, sana başka bir teklifim var, göt herif, tamam mı?

She's got an asshole.

Bir göt deliği var.