gunner için İngilizce-Türkçe çeviriler:

Topçu · nişancı · diğer çevirileri

gunner Topçu

Let's hear a warm welcome for crack gunner Laredo, Tommy Webber!

Topçu Laredo için sıcak bir ağırlama duyalım.. Tommy Webber!

This is my new tail gunner, Billy.

Bu benim yeni kuyruk topçu, Billy.

Let's hear a warm welcome for crack gunner Laredo

Topçu Laredo için sıcak bir ağırlama duyalım..

gunner nişancı

Thanks for coming down, master gunner.

Geldiğin için sağ ol, usta nişancı.

Gunner: target engine only.

Nişancı. Sadece motoru hedefle.

For the main gunner, yeah.

Baş nişancı için, evet.