had için İngilizce-Türkçe çeviriler:

zor · diğer çevirileri

had

had zor

What's this big news that's so important we had to talk about it in person?

Bu kadar önemli olan büyük haber ne? o kişi hakkında konuşmak zorunda mıyız?

Well, it had to be somebody close to me, all right?

Peki, bana yakın olan biri olmak zorunda, değil mi?

I've had a really tough day, so, I just won't

Gerçekten zor bir gün geçirdim, O yüzden, ben