headgear için İngilizce-Türkçe çeviriler:

başlık · dizgin · diğer çevirileri

headgear başlık

And what is this religious fascination with headgear?

Bir de, bu dini başlık çılgınlığı ne alaka?

Is that a beautiful piece of headgear?

Çok güzel bir başlık değil mi?

I never would've spotted them without this headgear.

Bu başlık olmadan onları asla ayırt edemezdim.

Hey kid, you got the headgear?

Hey, evlat. Başlığın yok mu?

The classic headgear of Andes, its made of alpaca.

And dağlarının klasik başlığı. Alpaka yününden yapılıyor.