headgear için İngilizce-Türkçe çeviriler:

başlık · dizgin · diğer çevirileri

headgear

Ooh, it's my old headgear.

O benim eski dişliğim.

That's the spirit, Headgear.

İşte ruh bu, Kafakaskı.

Yeah, asthma and headgear.

Evet, astım ve başIık.