heard için İngilizce-Türkçe çeviriler:

haber · diğer çevirileri

heard haber

Then one day I saw a news story about a train accident and I heard them.

Sonra bir gün bir tren kazası hakkında bir haber gördüm.. ve onları duydum.

When was the last time you heard from him?

En son ne zaman haber aldın ondan?

And then I heard the news.

Sonra bu haberi duydum ve