heave için İngilizce-Türkçe çeviriler:

çekmek · atmak · diğer çevirileri

heave çekmek

One, two, three, heave!

Bir, iki, üç, çekin!

HEAVE, TEAM, HEAVE!

ÇEK, TAKIM! ÇEK!

heave atmak

Ladies and gentlemen, it is now time for the Globetrotters' half-time half-court heave-ho throw!

Bayanlar ve Baylar şimdi sırada Globetrotters devre arası yarı-saha atışı var!