her için İngilizce-Türkçe çeviriler:

ona, o, onunki, onun, onu · diğer çevirileri

her ona, o, onunki, onun, onu

She don't know anything about me, but I know everything about her.

O benim hakkımda hiçbir şey bilmiyor, ama ben onun hakkında her şeyi biliyorum.

Yeah, well, give her some time.

Evet, ona biraz zaman ver.

This is really important to her.

Bu onun için gerçekten önemli.