his için İngilizce-Türkçe çeviriler:

onunki, onun, o, onca · kendi · diğer çevirileri

his

his onunki, onun, o, onca

Okay, I know you're his best friend, But you're my friend too, right?

Tamam, onun en iyi arkadaşı olduğunu biliyorum ama benim de arkadaşımsın, doğru mu?

Maybe something that wasn't his.

Belki de o şey onun değildi.

Look into his eyes those big, pretty eyes and tell me yes or no.

Onun gözlerine bak Büyük, güzel gözlerine ve söyle bana evet mi? hayır mı?

his kendi

It's not his fault, I wanted him And I gave myself to him.

Bu onun suçu değil, onu ben istedim ve kendimi ona verdim.

It's for his own good, really.

Onun kendi iyiliği için, gerçekten.

Yeah, he's got his own band.

Evet, kendi grubu da var.