historian için İngilizce-Türkçe çeviriler:

tarihçi · tarihsel · diğer çevirileri

historian tarihçi

Yeah, but I'm a cop first then a boat enthusiast amateur historian yo-yo dieter then I'm a cop again

Evet, ama önce polisim sonra bir gemi tutkunuyum amatör tarihçi sonra dietteyim sonra yine polisim

A disappointment for dinosaur hunters and a relief for historians.

Dinozor avcıları için bir hayal kırıklığı ve tarihçiler için bir rahatlama.

That wasn't at all bad for a historian.

Bir tarihçi için hiç de fena değildi.

historian tarihsel

An art historian he knows is writing a book on della Francesca.

Tanıdığı bir sanat tarihçisi della Francesca üzerine bir kitap yazıyormuş.

Poet, philosopher and Middle East historian.

Şair, filozof ve Orta Doğu tarihçisi.

Boxing historian Burt Randolph Sugar.

Boks tarihçisi Burt Randolph Sugar.