homosexual için İngilizce-Türkçe çeviriler:

homoseksüel · eşcinsel · gey · diğer çevirileri

homosexual homoseksüel

Cameron, a real homosexual wants to have sex with me.

Cameron, gerçek bir homoseksüel ve benimle seks yapmak istiyor.

And, no, I'm not a secret homosexual or a man who chases only Asian men.

Ve hayır. Ben gizli bir homoseksüel ya da Asyalı erkekleri kovalayan biri değilim.

Are you now or have you ever been a homosexual?

Şu anda ya da daha önce homoseksüel oldun mu?

homosexual eşcinsel

You know what? Last night, I had a humiliating homosexual experience of my own.

Biliyor musun dün gece ben de küçük düşürücü bir eşcinsel deneyim yaşadım.

You're not a homosexual, are you?

Sen eşcinsel değilsin, değil mi?

That dog is a gay homosexual.

Bu köpek, gey bir eşcinsel.

homosexual gey

That dog is a gay homosexual.

Bu köpek, gey bir eşcinsel.

I wanna marry you because we're gay homosexuals together.

Seninle evlenmek istiyorum. Çünkü biz gey homoseksüelleriz.