hoofprints

A few hoofprints by the water's edge, but no tracks to follow.

Su kenarında birkaç toynak izi var, ama takip edecek bir iz yok.

I got hoofprints here.

Burada nal izleri var.

JlN: Hoofprints can be easily tracked.

Nal izleri kolaylıkla takip edilebilir.

These hoofprints. They're marked.

Bu nal izleri işaretlenmiş.