huh için İngilizce-Türkçe çeviriler:

ha · diğer çevirileri

huh ha

One two three four five six huh?

Bir iki üç dört beş altı ha?

Big happy family, huh?

Büyük mutlu aile, ha?

You, too, huh?

Sen de, ha?