huh için İngilizce-Türkçe çeviriler:

ha · diğer çevirileri

huh ha

One two three four five six huh?

Bir iki üç dört beş altı ha?

Not bad for a girl, huh?

Bir kız için fena değil, ha?

What a great day to be here, huh?

Burada olmak için ne güzel bir gün, ha?

Is this why you came here, huh?

Bu yüzden mi buraya geldin ha?

What are you doing here, huh?

Senin ne işin var burada, ha?

Not bad for an old guy, huh?

Yaşlı bir adam için fena değil ha?

Got a good thing going on, you and me, huh?

İyi bir ilişkimiz var, sen ve ben, ha?

This must be pretty hard for you, huh?

Bu senin için çok zor olmalı, ha?

So it wasn't so bad, huh?

O kadar da kötü değildi ha?

Yeah, it's OK for you, but not for me, huh?

Senin için tamam ama benim için değil ha?