husband için İngilizce-Türkçe çeviriler:

koca · · kocalık · diğer çevirileri

husband koca

If I'd been a better husband, a better father, her mother and her sister might still be alive.

Eğer daha iyi bir koca, daha iyi bir baba olsaydım annesi ve kız kardeşi hâlâ hayatta olabilirdi.

And this poor man is my husband.

Ve bu zavallı adam da benim kocam.

You're not my husband.

Sen benim kocam değilsin.

husband

Look, I have a family, a husband, a daughter. Please.

Bak, benim bir ailem, bir eşim, bir kızım var.

Not by being a husband or a father?

Bir ya da baba olmak değil yani?

Gary wasn't a great husband, but he was an amazing father.

Gary harika bir değildi. Ama olağanüstü bir babaydı.

husband kocalık

Do you, Sheila Franklin Take this man to be Your lawful wedded husband

Sen Sheila Franklin bu adamı kanunen kocalığa kabul ediyor musun?

Do you, Alicia Rogov, take me, Robert Palmer, to be your lawfully wedded husband?

Alicia Rogov, beni Robert Palmer'ı yasalar önünde kocalığa kabul ediyor musun?

Mediterranean men make good husbands.

Akdeniz erkekleri iyi kocalık yapar.