hygienical

That, and he had a terrible hygiene problem.

Hem o hem de berbat bir hijyen sorunu vardı.

I mean, if you were better looking and had better hygiene.

Seni daha iyi bakıyor olsaydı, ortalama ve daha iyi hijyen vardı.

This a restaurant and that's not sanitary or hygienic.

Burası bir restoran ve bu hiç hijyenik değil.

This begins with good nutrition, uh, physical activity, sportsmanship, and attention to personal hygiene.

Bu da iyi beslenme, fiziksel aktivite sportmenlik ve kişisel hijyene dikkat etmekle başlar.

And I thought that that was for hygiene.

Ben de bunun hijyen için olduğunu sanıyordum.

And then, Oscar, we started talking about your hygiene and

Ve sonra, Oscar, senin temizliğin hakkında konuşmaya başladık ve

Yes, that and basic hygiene.

Evet ve bir de temel hijyen.

Okay, this is becoming a bit of a hygiene issue.

Tamam, bu bir hijyen sorunu biraz haline geliyor.

And personal hygiene.

Ve kişisel hijyen.

Personal hygiene, Jake.

Kişisel hijyen, Jake.