iconic

The World Trade Center, of course, involved both thousands of people and iconic buildings.

Dünya Ticaret Merkezi'nde tabii ki binlerce insan ve ikonik bina vardı.

What, you were born a poor, black child, and now you're an icon?

Fakir ve siyah bir çocuk olarak doğdun ve şimdi bir ikonsun.

Someone is copying these iconic murders and I think you will be the next victim.

Biri bu cinayetleri taklit ediyor ve sanırım bir sonraki kurban sen olacaksın.

Little Orphan Annie is an iconic character based I want to see her.

Küçük Yetim Annie, uyarlanmış, ikonik bir karakterdir ve Onu görmek istiyorum.

Perhaps we need a new icon for Christmas.

Belki de noel için yeni bir imaja ihtiyacımız var.

It's the nice thing about being an icon.

Bu bir ikon olmak için iyi bir şey.

Nuclear detonations have been reported on the planets Arilon, Icon Sagittarian and Geminon.

Aynı türden nükleer patlamalar Arilon, lcon Sagittarian ve Geminon için de söz konusu.

Yeah, a Mexican cultural icon.

Evet ama Meksikalı bir kültürel ikon.

Looks like a goddamn religious icon.

Lanet olası bir dini ikona benziyor.

Because you're a gay icon.

Çünkü sen bir gay ikonusun.