illustrious için İngilizce-Türkçe çeviriler:

meşhur · ünlü · diğer çevirileri

illustrious meşhur

Isn't that that illustrious brother of yours, Casper?

Bu senin o meşhur ağabeyin değil mi, Casper?

Maya, this is Joseph Bradley, our illustrious station chief.

Maya, bu Joseph Bradley, meşhur teşkilat şefimiz.

My illustrious boarder, your uniform is now complete.

Benim meşhur yatılı öğrencim, üniforman şimdi tamamlandı.

illustrious ünlü

Ladies and gentlemen, presenting the world's most illustrious illusionist:

Baylar bayanlar, dünyanın en ünlü illüzyonistini sunuyorum:

Roddy Gray, this is Joel Goran, our illustrious chief of surgery.

Bu Joel Goran olan Roddy Gray, cerrahisinin ünlü şefi.

And from such illustrious families.

Ve de çoğu ünlü ailelerden.