immediately için İngilizce-Türkçe çeviriler:

hemen · derhal · acilen · anında · şimdi · doğrudan doğruya · aniden · diğer çevirileri

immediately hemen

If you notice anything out of the ordinary, stop using it immediately and call me.

Eğer bir şey fark edersen, olağan dışı bir şey kullanmayı hemen bırak ve beni ara.

OK, I'll be there immediately.

Tamam, hemen orada olacağım.

Clear the area immediately!

Hemen bu alanı boşaltın!

immediately derhal

Drone one,. .drone two, drone three,. .please report immediately to the main cargo area.

Robot bir,.. robot iki, robot üç,.. lütfen, derhal ana kargo bölümüne rapor verin.

I need that brain immediately, do you hear me?

O beyin bana derhal lazım, duydunuz mu beni?

Sir, we need this vehicle immediately.

Bayım, bu araca derhal ihtiyacımız var.

immediately acilen

Yes Mr. Sherlock Holmes and I are leaving immediately.

Evet Bay Sherlock Holmes ve ben acilen ayrılıyoruz.

We need someone immediately.

Acilen birine ihtiyacımız var.

Driver, please stop the bus immediately!

Şoför, acilen otobüsü durdur lütfen!

immediately anında

Not immediately, but It's soon.

Anında değil ama çok geçmeden.

Our specialty is infidelity, precise and immediate solution

Bizim uzmanlık alanımız ihanet, Ve anında kesin çözüm.

He was immediately attacked and captured.

Anında saldırıya uğradı ve yakalandı.

immediately şimdi

Now go away immediately.

Şimdi hemen git buradan.

Sergeant, I'll promote you to lieutenant, effective immediately.

Çavuş seni terfi ettiriyorum teğmen olacaksın. Hemen şimdi.

Requesting immediate close air support!

Şimdi! Acil yakın hava desteği istiyorum!

immediately doğrudan doğruya

Immediate, or Did you also shoot Dub Wharton, brother,? and Clete Wharton, half-brother?

Doğrudan ya da Aynı zamanda kardeşi Dub Wharton'u ve üvey kardeşi Clete Wharton'u da vurdunuz mu?

She's not in immediate danger.

Doğrudan bir tehlike altında değil.

Direct him, to come immediately.

Doğrudan ona, derhal gelmesi için.

immediately aniden

You're in no immediate danger.

Senin içinde ani bir tehlike yok.

Yes, it could cause immediate death.

Evet, ani ölüme neden olabilir.