infamous için İngilizce-Türkçe çeviriler:

kötü şöhretli · meşhur · adı çıkmış · rezil · kepaze · adı kötüye çıkmış · berbat · değersiz · iğrenç · diğer çevirileri

infamous kötü şöhretli

Come on, the infamous Caffrey and Burke.

Hadi bak, kötü şöhretli Caffrey ve Burke.

The infamous Callisto what a pleasure it is to finally meet you.

Kötü şöhretli Callisto, sonunda seninle tanışmak ne büyük bir zevk.

I'm here with Edie Sedgwick at the infamous Factory.

Ben burada, kötü şöhretli Fabrika'da Edie Sedgwick ile beraberim.

infamous meşhur

You're not the infamous Roger Swanson I've heard so much about, are you?

Sen hakkında çok şey duyduğum meşhur Roger Swanson değilsin, öyle değil mi?

And you must be the infamous John Crichton.

Ve siz de şu meşhur John Crichton olmalısınız.

Hugo, this is my infamous sister Victoria

Hugo, bu da meşhur kardeşim Victoria.

infamous adı çıkmış

You must be the infamous Harvey Specter.

Sen şu adı kötüye çıkmış Harvey Specter olmalısın.

Yes, the infamous Detective Fields.

Evet, şu adı çıkmış Dedektif Fields.

So You're the infamous warlock.

Demek sen şu adı çıkmış büyücüsün.

infamous rezil

So this is the infamous West nest?

Yani bu rezil Batı yuva nedir?

The infamous Slash, not very stealthy for a ninja.

Rezil Slash, bir ninja için pek gizli değil.

These are the infamous Thomas boys.

Bunlar da rezil Thomas kardeşler.

infamous kepaze

This must be the infamous Martha Livingston.

Bu kepaze Martha Livingston olmalı.

You infamous creature!

Seni kepaze yaratık!

Zaphod Beeblebrox, our infamous President.

Zaphod Beeblebrox, kepaze Başkanımız.

infamous adı kötüye çıkmış

You must be the infamous Harvey Specter.

Sen şu adı kötüye çıkmış Harvey Specter olmalısın.

It is my good fortune to announce that this year I have finally brought to Duckburg the legendary, the infamous treasure of

Bunu, bu sene söylemek benim için iyi bir talih. Duckburg'e efsanevi, adı kötüye çıkmış bir hazine getirdim

And our infamous dance routine to Salt-N-Pepa's "Push It.

Ve adı kötüye çıkmış dans şeklimiz Salt-N-Pepa'lardan "İt şunu".

infamous berbat

This, the infamous penal system in French Guiana did not survive him. divxbesthotmail.com

Fransız Guyanası'nın bu berbat ceza sistemi onu kurtaramadı. ALTYAZI: hellbundyusyahoo.com

And our infamous feature length commentary.

Ve bizim berbat film yorumlarımız.

infamous değersiz

You're not the infamous Roger Swanson I've heard so much about, are you?

Sen hakkında çok şey duyduğum meşhur Roger Swanson değilsin, öyle değil mi?

Mick was already infamous.

Mick zaten ünlü değildi.

infamous iğrenç

The infamous Spider's Web Forest.

İğrenç Örümcek Ağı Ormanı.