infamous için İngilizce-Türkçe çeviriler:

kötü şöhretli · meşhur · adı çıkmış · rezil · kepaze · adı kötüye çıkmış · berbat · değersiz · iğrenç · diğer çevirileri

infamous adı çıkmış

You must be the infamous Harvey Specter.

Sen şu adı kötüye çıkmış Harvey Specter olmalısın.

Yes, the infamous Detective Fields.

Evet, şu adı çıkmış Dedektif Fields.

So You're the infamous warlock.

Demek sen şu adı çıkmış büyücüsün.

I'll show you the internationally infamous Breedlove crawl.

Sana adı çıkmış, Breedlove köpek stilini gösteririm.

It is my good fortune to announce that this year I have finally brought to Duckburg the legendary, the infamous treasure of

Bunu, bu sene söylemek benim için iyi bir talih. Duckburg'e efsanevi, adı kötüye çıkmış bir hazine getirdim

Oh, infamous city of love

Adı çıkmış aşk şehri

Harold Zidler and his infamous girls.

Harold Zidler ve adı çıkmış kızları.

And our infamous dance routine to Salt-N-Pepa's "Push It.

Ve adı kötüye çıkmış dans şeklimiz Salt-N-Pepa'lardan "İt şunu".