infamous için İngilizce-Türkçe çeviriler:

kötü şöhretli · meşhur · adı çıkmış · rezil · kepaze · adı kötüye çıkmış · berbat · değersiz · iğrenç · diğer çevirileri

infamous meşhur

You're not the infamous Roger Swanson I've heard so much about, are you?

Sen hakkında çok şey duyduğum meşhur Roger Swanson değilsin, öyle değil mi?

And you must be the infamous sheriff Carter.

Ve sen de "meşhur" Şerif Carter olmalısın.

And you must be the infamous John Crichton.

Ve siz de şu meşhur John Crichton olmalısınız.

This is the infamous terrorist leader, Mohammed Mustafa, who swore

Bu meşhur terörist lider Mohammed Mustafa söylentilere göre

Hugo, this is my infamous sister Victoria

Hugo, bu da meşhur kardeşim Victoria.

Oh, yes, the infamous Trevor.

Evet, şu meşhur Trevor.

Yes, the infamous State Security.

Evet, meşhur Ulusal Güvenlik.

The infamous stained dress, yeah.

Şu meşhur lekeli elbise, evet.

The infamous Skouris meatloaf.

Meşhur Skouris rulo köftesi.

Cho Myung-seok, the infamous con-man.

Meşhur dolandırıcı Cho Myung-seok.