infamous için İngilizce-Türkçe çeviriler:

kötü şöhretli · meşhur · adı çıkmış · rezil · kepaze · adı kötüye çıkmış · berbat · değersiz · iğrenç · diğer çevirileri

infamous

You must be the infamous General Kenobi.

Siz şu ünlü General Kenobi olmalısınız.

Yet in the last two million years, the dinosaurs' most infamous predator has appeared.

Son iki milyon yıl içerisinde, dinozorların en azametli yırtıcısı ortaya çıktı.

So you're the infamous Uncle Charlie.

Demek şu ünlü Charlie amca sensin.

No, not that infamous piece.

Hayır, o ünsüz parça değil.

She's the world's most infamous double agent!

Dünyanın en ünlü çift taraflı ajanı!

Yes, the infamous Trevor.

Evet, şu ünsüz Trevor.

Peter, we found a Nazi submarine dredged up by an infamous Ponzi schemer.

Peter, biz saadet zinciri dalaveresi ile batmış bir Nazi denizaltısı bulduk.

The infamous, supposedly magic, glowing tablet.

Şu ünlü, sözde sihirli, parlayan tablet.

Well, if it isn't the infamous Randy Daytona.

Evet, bu ünlü Randy Daytona, değil mi?

Are those the infamous letters?

Bunlar şu ünlü mektuplar mı?