infamous için İngilizce-Türkçe çeviriler:

kötü şöhretli · meşhur · adı çıkmış · rezil · kepaze · adı kötüye çıkmış · berbat · değersiz · iğrenç · diğer çevirileri

infamous rezil

So this is the infamous West nest?

Yani bu rezil Batı yuva nedir?

The infamous Slash, not very stealthy for a ninja.

Rezil Slash, bir ninja için pek gizli değil.

These are the infamous Thomas boys.

Bunlar da rezil Thomas kardeşler.

Not famous but infamous.

Ünlü değil ama rezil olacağım

The infamous clown is here?

Rezil palyaço mu gelmiş?

Well well, the infamous princess Arminda.

Pekala, tamam, rezil prenses Arminda.