inland için İngilizce-Türkçe çeviriler:

· kara · karasal · içeride, içerilerde · diğer çevirileri

inland

The journey's long and dangerous and it's forbidden to travel inland beyond Japan's harbors.

Yolculuk uzun ve tehlikeli ve Japonya'nın limanlarından kesimlerine seyahat etmek yasak.

There are so many places to hide, so many islands, so many coves and inlands.

Saklanmak için pek çok yer var, pek çok ada,koy ve kara parçası var.

These same waters lap against the frozen inlands of Alaska

Bu aynı sular, Alaska'nın donmuş bölgelerine dalgalarını çarpar.

inland kara

There are so many places to hide, so many islands, so many coves and inlands.

Saklanmak için pek çok yer var, pek çok ada,koy ve kara parçası var.

inland karasal

Mississippi river, navigation and rules of inland water ways?

Mississippi Nehri, Yön Bulma ve Karasal Su Yolları mı?

inland içeride, içerilerde

A few blocks inland, there's a canal.

Bir kaç blok içeride, bir kanal vardır.