instead için İngilizce-Türkçe çeviriler:

yerine · yerinde · diğer çevirileri

instead yerine

'cause then maybe you'll tell me what you're doing here instead of being in school.

Çünkü belki o zaman, okulda olmak yerine burada ne işin olduğunu anlatırsın.

You're working for a big corporation Instead of a little man.

Küçük bir adam yerine büyük bir şirket için çalışıyorsun.

My son, instead of crying be strong Be brave and comfort your mother

Oğlum, ağlamak yerine güçlü ol, cesur ol ve anneni teselli et.

instead yerinde

Then maybe the entire team should be here instead of just me.

O zaman belki de sadece benim yerime bütün takım burada olmalıydı.

Veronica chose you instead of me, the great Balthazar Blake, my best friend.

Veronica benim yerime seni seçti. Büyük Balthazar Blake. En yakın arkadaşım.

So, instead, he killed them.

O da benim yerime onları öldürdü.