international için İngilizce-Türkçe çeviriler:

uluslararası · aras · diğer çevirileri

international uluslararası

Oh, yeah, great, you're an international man of mystery, but I'm not you, all right?

Evet, güzel, sen uluslararası gizemli bir adamsın ama ben sen değilim, tamam mı?

As an international film director, I asked for fake gold.

Uluslararası bir film yönetmeni olarak, sahte altın istedim.

International Police Headquarters, just to check up.

Uluslararası polis karargâhına, sadece bir kontrol için.

international aras

So he's rich on paper but maybe too cash poor to be an international fugitive.

Yani kağıt üzerinde zengin ama belki uluslar arası kaçak olmak için fazla fakir.

This, in Canada, an international initiative between the U.S. and Mexico.

Bu; Kanada, ABD ve Meksika arasında uluslar arası bir girişim.

Mr. Thompson from international calling.

Bay Thompson uluslararası arıyor.