inverted

The inverted triangle is not only a symbol of evil it also represents water.

Ters üçgen yanlızca bir kötülük sembolü değil aynı zamanda suyu temsil eder.

Chief, is this the right inverter for the subspace transceiver?

Şef, altuzay vericisi için bu doğru bir çevirici mi?

Inverting frightened animals for the slaughterer's convenience is also a violation.

Kasabın rahatlığı için korkmuş hayvanların çevirilmesi, bu da bir ihlal.

At least the dome stopped spinning and inverting the atmosphere.

En azından Kubbe dönmeyi ve atmosferi tersine çevirmeyi kesti.

It's a chocolate inverted comma.

Bu ters virgüllü bir çikolata.

That girl's existence proves that there are a lot of inverts in hiding.

O kızın varlığı çok sayıda tepetaklağın yeraltında saklandığının bir ispatı.

Actually, it's a combination of inverted T and scalene.

Aslında bu bir ters T ve asimetri kombinasyonu.

A subspace phase inverter.

Bir uzay-altı faz değiştiricisi.

I repeat, we are inverted.

Tekrar ediyorum, ters döndük.

An inverted pentagram.

Ters bir pentagram.