its için İngilizce-Türkçe çeviriler:

bu · olarak · o, onun · kendi · diğer çevirileri

its bu

But it's not for me.

Ama bu benim için değil.

No, it's not very good.

Hayır, bu çok iyi değil.

But that's good, isn't it?

Ama bu iyi, değil mi?

its olarak

And I want it to be right for you. And the time It is not right for you.

Senin için de doğru zaman olsun istiyorum ve şu an senin için doğru zaman değil.

Thank you very much, it's really nice to be here.

Çok teşekkür ederim, burada olmak gerçekten çok güzel.

It's not so bad to be like you.

Senin gibi olmak o kadar kötü değil.

its o, onun

No, no, it's not that.

Hayır, hayır, bu o değil.

It's because it's not for you.

Çünkü o senin için değil.

No, it's just the right thing to do, that's all.

Hayır, sadece yapılacak en doğru şey bu o kadar.

its kendi

No, not you, it's for me.

Senin için değil, kendim için.

Trust me, it's for your own good.

Bana güven, senin kendi iyiliğin için.

Good. Don't feel bad, because it's a hard song.

Sakın kendini kötü hissetme, zor bir şarkıdır.