jet için İngilizce-Türkçe çeviriler:

jet · uçak · jet motoru · jet uçağı · kapkara · diğer çevirileri

jet jet

I want a jet and a bus to the airport by ten o'clock tonight.

Bu gece saat onda bir jet ve havaalanına gitmek için bir otobüs istiyorum.

I have a jet waiting.

Bekleyen bir jet var.

This Jet Ski ain't a goddamn toy!

Bu Jet Ski kahrolası bir oyuncak değil!

jet uçak

It's a small plane that's gonna take us to the jet!

Bu kadar küçük bir uçak var olacak jet almak bizi!

Dear commanders and guests. In honor of Mr. Cheng and Mr. Hong's generous donation of two fighter jets.

Sevgili komutanlar ve misafirler Bay Cheng ve Bay Hong'un cömertçe bağışladığı iki savaş uçağı şerefine

It's an American fighter jet

Bu bir Amerikan uçağı.

jet jet motoru

Cobra jet engine.

Kobra jet motor.

Gunfire and jet engines.

Silah sesi ve jet motoru.

Got smushed by a jet engine.

Bir jet motoru tarafından ezilmiş.

jet jet uçağı

It's a small plane that's gonna take us to the jet!

Bu kadar küçük bir uçak var olacak jet almak bizi!

Was it a small plane, a jet?

Küçük bir uçak, bir jet oldu mu?

Hey, I'm leaving on a jet plane

Ben gidiyorum Bir jet uçağı ile.

jet kapkara

Chantilly lace flounce, jet beading,

Chantilly dantel fırfır, kapkara boncuklar.