john için İngilizce-Türkçe çeviriler:

Johns, john · polis · Tuvalet · Jean · fahişenin müşterisi · diğer çevirileri

john Johns, john

Please, John, I don't think that's a good idea.

Lütfen John, bence bu iyi bir fikir değil.

John, we've got a problem.

John, bir sorunumuz var.

And you must be John?

Ve sen de John olmalısın.

john polis

You know, John whatever we find here, sometimes sometimes even good cops make mistakes.

Biliyorsun John burada ne bulursak bulalım, bazen bazen iyi polisler bile hata yapar.

I'm a police detective, John.

Ben polis dedektifiyim John.

John, your friend's a cop.

John, arkadaşın bir polis.

john Tuvalet

The john's downstairs.

Tuvalet alt katta.

Toulette, toilet, john.

Tovalet, tuvalet, John.

Is this porta-john full or what?

O portatif tuvalet dolu mu yoksa?

john Jean

John Cheever, Carson McCullers, Tennessee Williams, Erskine Caldwell, Jean Stafford, Peter de Vries.

John Cheever, Carson McCullers, Tennessee Williams Erskine Caldwell, Jean Stafford, Peter de Vries.

Elton John, lan McKellan, Jean-Paul Gaultier.

Elton John, lan McKellan, Jean-Paul Gaultier.

Carol-Jean and John.

Carol-Jean ve John.

john fahişenin müşterisi

It's a hooker and her john.

Bir fahişe ve onun müşterisi.

First hookers and Johns and now these two.

Önce fahişeler ve müşterileri, şimdi de bu ikisi.