juicy için İngilizce-Türkçe çeviriler:

sulu · çekici · ilginç · cazip · diğer çevirileri

juicy sulu

Yes, will you please send up a nice, juicy steak?

Evet, şöyle güzel, sulu bir biftek gönderir misiniz lütfen?

Juicy and sweet.

Tatlı ve sulu.

So juicy and sweet.

Çok sulu ve tatlı.

juicy çekici

I mean, everyone had thick, juicy moustaches and all the clothes were orange and flammable.

Herkesin kalın, çekici bıyıkları vardı ve tüm kıyafetler turuncu ve alev alıcıydı.

It's an old story but still very juicy.

Eski bir hikâye ama hâlâ çok çekici.

This is a juicy story, Francis.

Bu çok çekici bir haber, Francis.

juicy ilginç

Austen sets up this juicy triangle between Elinor, Edward and Lucy Steele.

Austen bu ilginç üçgeni, Elinor, Edward ve Lucy Steele arasında kurmuş.

Yeah, and it's juicy.

Evet ve bu ilginç.

That's juicy enough for me.

Benim için yeteri kadar ilginç.

juicy cazip

Give me something nice and juicy.

Bana güzel ve cazip bir şey anlat.

I'll bet it was really juicy and romantic.

Gerçekten cazip ve romantik olduğuna bahse girerim.

This is juicy.

Bu çok cazip.