kids

All the work around here, and the kids, and everything and my husband left me a week ago

Buradaki bütün işler, çocuklar, her şey ve kocam beni bir hafta önce terk etti.

It's not exactly true, but she's my kid and I want to see her happy.

Bu tamamen doğru değil, ama o benim çocuğum ve ben onu mutlu görmek istiyorum.

And because this night is important to me and because your kids are important to her.

Çünkü bu gece benim için çok önemli çocukların da karım için çok önemli.

Come on, kid, it's good for you, it's good for us.

Hadi. evlat. Senin için de. bizim için de iyi olacak.

I know life has been hard for you, but you're not a kid anymore.

Senin için çok zor olduğunu biliyorum. Ama sen artık çocuk değilsin.

And maybe the same is going to go for most of those kids. But that's not the point.

Ve belki o çocukların çoğu için de bu geçerli ama önemli olan o değil.

You didn't do anything wrong and you're a great kid.

Yanlış bir şey yapmadın ve sen muhteşem bir çocuksun.

This is a lot of money for a kid like you.

Bu para, senin gibi bir çocuk için çok fazla.

This man had two kids and a wife and now he's dead.

Bu adamın iki çocuğu ve bir karısı vardı ve şimdi o bir ölü.

Long enough that he has a whole new life, a new wife and new kids?

Yeterince uzun o yeni bir hayat, yeni bir ve yeni çocuk olduğunu?