killed

That's why you were there last night and that's why you killed him.

Bu yüzden geçen gece oradaydın ve bu yüzden onu öldürdün.

She killed him. But she's my little girl and I love her.

Onu öldürdü ama o benim minik kızım ve onu seviyorum.

You killed a good detective, a better husband, and the father of a little girl.

İyi bir koca, işinde iyi bir detektif ve küçük bir kızın babasını öldürdün.

Uh, someone close to me was killed, and that just changed things and changed me.

Bana yakın olan biri öldürüldü ve bu benim için bir şeyleri değiştirdi.

He came back for more money, so you killed him.

Daha fazla para, için çok onu öldürdü O geri geldi.

Actually, that's a good idea. why don't you kill him, then kill yourself?

Aslında, Bu iyi bir fikir. Neden önce onu, sonra da kendini öldürmüyorsun?

He killed my brother Yes, and your father killed his father.

O benim kardeşimi öldürdü. Evet, senin baban da onun babasını öldürdü.

You can kill yourself again and again, but I will always bring you back!

Kendini tekrar tekrar öldürebilirsin ama ben seni her zaman geri getireceğim.

But you're just a man like me, and I killed you.

Ama sen de benim gibi bir insansın ve ben seni öldürdüm.

If you ever say anything about my father again, I will kill you.

Eğer bir daha babam hakkında bir şey söylersen seni öldürürüm!